A dark hopeless night / एउटा अंध्यारो रात

A Dark hopeless night
Life at pause with no sight
A Sudden shine of the SIRIUS

𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝓻𝓴𝓮𝓼𝓽 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓼𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮 “𝓢𝓲𝓻𝓲𝓾𝓼 ⭐” 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓭𝓲𝓯𝓯𝓲𝓬𝓾𝓵𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓸𝓯 𝓵𝓲𝓯𝓮, 𝓪 𝓰𝓮𝓶 𝓰𝓮𝓽𝓼 𝓫𝓸𝓻𝓷.

एउटा अंध्यारो रात
जिवन थम्म र दृष्टिहीन
यस्तैमा व्याध ताराको आकस्मिक चमक 🌠

अंध्यारो रातमा मात्रै सबैभन्दा चम्किलो तारा  “व्याध तारा” चम्कन्छ जसरी जिवनको सबैभन्दा कठिन समयहरुमा मात्र कोही दूर्लभ हिरा उत्पन्न हुन्छ।

I value your wonderful read. Please follow➕ me @Seli’s Diary if you are not yet a follower.

This one act of yours can
inspire someone to continue living her dream 📝✍️

न भन मलाई

न भन मलाई तिमीलाई पछ्याउनू
न म भन्छु तिमीलाई |
एक क्षण आफूभित्र हेर
जाऊ न त्यहा जहाँ छ तिम्रो मन |
घाम जून तारा सबै भिन्न- भिन्न
छन् तर हरेक बहुमूल्य
फेरि किन म तिमीलाई पछ्याउनू
किन म घाम 🌞 बन्नू जब रोशनी त
तारामा✨ पनि त छ !

Copyright © 2020 सेलिना सुब्बा


I value your wonderful read. Please follow➕ me @Seli’s Diary if you are not yet a follower.


This one act of yours can
inspire someone to continue living her dream 📝✍️